Endospisser for EMS scalere

Mange skalere har også en endo-funksjon i tillegg til den vanlige skaler-funksjonen.

Dette gjelder blant annet EMS skalere og de fleste Woodpecker skalere.

Denne funksjonen lar deg bruke skaleren for en rekke endobehandlinger. Dette gir deg mulighet til å øke bruken av skaleren din.

Woodpecker-spisser i denne delen passer på EMS-skalere og på EMS-kompatible Woodpecker skalere med endofunksjon.